Menu Zamknij

Strona pracownika

mgr inż. Zbigniew Szczepaniak

Tel: +4842 6312624
Życiorys

Urodził się 20 maja 1951r. w Pabianicach. W roku 1974 ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej i począwszy od 01.11.1974r. do dnia dzisiejszego jest związany zawodowo z Politechniką Łódzką. Początkowo pracował w Instytucie Elektroniki, a od 2008r. w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych pełniąc funkcję Zastępcy Kierownika Katedry.
W działalności naukowo-badawczej szczególnie zainteresowany jest problematyką związaną z miernictwem przyrządów półprzewodnikowych, specjalizowanymi układami energoelektroniki oraz technologią montażu elektronicznego. Plonem tych zainteresowań jest ponad 25 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz szereg urządzeń pomiarowych wykonanych dla zakładów przemysłowych. Dwa, skonstruowane przez niego, mierniki były prezentowane w ofercie Politechniki Łódzkiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest również autorem szeregu ćwiczeń w laboratoriach Przyrządów Półprzewodnikowych Mocy, Układów Hybrydowych i Montażu SMT, Podstaw Elektroniki.
W latach 1980-1991 uczestniczył w tworzeniu struktur Uczelnianych NSZZ Solidarność, a w 1989r. jako Zastępca Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Łodzi w organizowaniu wyborów do Sejmu RP.

 

 

Publikacje
 1. Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Podgórski J.: „Elaboration of New Thermal Protection Systems for Integrated Inteligent Module”, MicroTherm'2007, Łódź 2007
 2. Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Langer M.: „New Temperature Protection Systems for Inteligent Integrated Module”, MicroTherm'2005, Łódź 2005
 3. Domżał N., Szczepaniak Z., Sibiński M., Lisik Z., Raj E.: „Zintegrowany system zabezpieczeń IPM wykonany na bazie układu ASIC”, KKE'2003, Kołobrzeg 2003
 4. Szczepaniak Z., Sibiński M., Lisik Z., Widerski T.: „Integrated system for complex protection of power VDMOS elements”, 5th International Seminar MicroTherm'2003, Łódź 2003
 5. Szczepaniak Z., Widerski T., Sibiński M., Nogawki A., De Vos A., Lisik Z..: „ASIC fortemperature monitoring IPM with VDMOS transistors”, XVII Symposium EPNC'2002, Leuven, Belgia 2002
 6. Szczepaniak Z. ,Lisik Z., Widerski T., Sibiński M., Nogawki A., De Vos A.: „Układ ASIC do monitorowania stanów przeciążeniowych tranzystora VDMOS w Inteligentnych Modułach Mocy”, KKE'2002, Kołobrzeg-Dźwirzyno 2002
 7. Dumania P., Domański K., Wiak S., Lisik Z., Szczepaniak Z., Kubiak A., „Mikrosilnik krzemowy wykonany w technologii mikroelektronowej”, KKE '02, Kołobrzeg 2002
 8. Szczepaniak Z., Lisik Z., Sibiński M., Widerski T., Dumania P., Wiak S.: „Mikroprocesorowy układ sterowania pracą mikrosilnika krzemowego”, KKE'2002, Kołobrzeg-Dźwirzyno 2002
 9. Nogawski A., Sibiński M., Szczepaniak Z., Lisik Z: „A Concept for Temperature Monitoring in IPM with VDMOS transistors”, ICSES'2001, Łódź 2001
 10. Sibiński M., Kubiak A., Mazurczyk R., Szczepaniak Z.: „Polikrystaliczne heterozłączowe ogniwa słoneczne wykonane na bazie tellurku kadmu”, ELTE 2000, Polanica Zdrój 2000
 11. Lisik Z., Szczepaniak Z., Sibiński M., Podgórski J.: „Inteligentny moduł mocy z zabezpieczeniem termicznym tranzystora VDMOS”,ELTE 2000, Polanica Zdrój 2000
 12. Lisik Z., Szczepaniak Z., Szmidt J.: „New Overtemperature Monitoring Method for IPM with VDMOS as Power Element”, Thermic'2000, Zakopane 2000
 13. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: „Hybrid Intelligent Power Module with Direct Overtemperature Protection of VDMOS”, ISPS'2000, Praga 2000
 14. Szczepaniak Z., Michalski T., Lisik Z.: „Tyrystorowy inteligentny moduł mocy (IPM) z zabezpieczeniem temperaturowym”, PPEE'99, Ustroń 1999r.
 15. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: „Inteligentny moduł mocy (IPM) z bezpośrednim zabezpieczeniem termicznym tranzystora VDMOS, SENE'99, Łódź-Arturówek 1999r.
 16. Szczepaniak Z., Michalski T., Lisik Z: „Hybrid Intelligent Power Module with VDMOS as Power Element”, IMAPS'99, Kołobrzeg1999
 17. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: „Thyristor Intelligent Power Module (IPM) with Temperature Protection”, EPE'99, Lozanna 1999
 18. Lisik Z., Szczepaniak Z., Michalski T.: „Thyristor Intelligent Power Module (IPM) with Temperature Protection”, Thermic'98, Zakopane1998
 19. Szczepaniak Z., Michalski T., Lisik Z.: „Tyrystorowy inteligentny moduł mocy (IPM) z zabezpieczeniem temperaturowym”, Bezpieczne Urządzenia Energoelektroniczne, Warszawa 1998r.
 20. Lisik Z., Michalski T., Szczepaniak Z.: „Pomiar rezystancji cieplnej bipolarnych tranzystorów mocy Darlingtona”, Kwartalnik Elektronika i Telekomunikacja, vol.39, z.3, 1994
 21. Lisik Z., Powierza J., Szczepaniak Z., Michalski T., Więcek B.: „Miernik rezystancji cieplnej Tranzystorów mocy”, MEPIUS'85, Gdańsk-Sobieszewo 1985r
 22. Szczepaniak Z.: „Przystawka Logarytmująca”, PŁ, Łódź 1980r.
 23. Szczepaniak Z.: „Watomierz cyfrowy”, PŁ, Łódź 1976r.