Menu Zamknij

Strona pracownika

dr inż. Janusz Woźny

Tel: +4842 6312647
Rozkład zajęć
Godziny kontaktowe
Poniedziałek 8.30-15.30
Wtorek 8.30-15.30
Środa 8.30-15.30
Czwartek 8.30-15.30
Piątek
Informacje dla studentów

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – 10-12

 

Życiorys

Urodzony w 1979 w Otwocku – małym miasteczku pod Warszawą. W październiku 1998 rozpoczął studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na wydziale Elektroniki i Elektrotechniki PŁ by ukończyć je w 2003. Po obronie pracy magisterskiej przygotowanej w ramach programy Erasmus w Neapolu rozpoczął studia doktoranckie na wydziale Elektroniki i Elektrotechniki. 2 lata później rozpoczął pracę na stanowisku technicznych jako specjalista do spraw związanych z dydaktyką w Instytucie Elektroniki a po reorganizacji jednostki został zatrudniony na tym samym stanowisku w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.
Przygotowując pracę doktorską z zagadnień modelowania zjawisk w węgliku krzemu metodami Monte Carlo jednocześnie poszerza swoje zainteresowania z zakresu modelowania przepływów cieczy z wykorzystaniem LBM (siatek boltzmannowskich). Efektywne zastosowanie wspomnianych modeli wymaga zastosowań obliczeń równoległych. Z tego powodu w obszarze zainteresowań znalazły się również procesory obliczeniowe nVidia i język CUDA

 

 

Publikacje
  1. G. Donnarumma, J. Woźny, Z. Lisik „Numerical solution of the anisotropic Poisson equation for SiC semiconductors device simulation „, MICROTHERM2009 COFERENCE, Lodz 2009,
  2. G. Donnarumma, J. Woźny, Z. Lisik „Monte Carlo simulation of bulk semiconductors for accurate calculation of drift velocity as a parameter for drift-diffusion, hydrodynamic models”, Materials Science and Engineering B, 2009, 2008
  3. G. Donnarumma, J. Woźny, Z. Lisik „Wykorzystanie symulacji Monte Carlo do wyznaczania parametrów makroskopowych opisujących materiały półprzewodnikowe (Si,GaAs,4H-SiC)” Materiały konferencyjne; VI Krajowa Konferencja Elektroniki, 11-13 VI, Darłówko 2007, pp. 327-332
  4. M.Langer, J. Woźny, M.Jakubowska, Z.Lisik „Heat Diffusion – Searching for the Accurate Modeling, 6th International Conference Computational Science – ICCS 2006, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings Part I No. 3991, 2006, str. 498-505
  5. Z.Lisik, J. Woźny, A.Rosowski””Metody stochastyczne w modelowaniu przewodnictwa cieplnego w strukturach półprzewodnikowych”,Mat. Konf. XIII Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, 25-27 październik 2006, Polanica Zdrój
  6. J. Woźny, Z.Lisik, A.Rosowski, N.Rinaldi „Metody analityczne rozwiązania równania przewodnictwa cieplnego – problem zbieżności” IV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE, Darłówko Wschodnie, Materiały konferencyjne, tom 1/2; 12- 15 czerwca 2005, 2005, str. 415-420
  7. M.Langer, Z.Lisik, J. Woźny, M.Jakubowska „Heat Diffusion modelling in a C-BN Composite” International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm'2005, Łodź, Proceedings; 19-22 czerwca 2005, 2005, str. 99-105
  8. J. Woźny, Z.Lisik, N.Rinaldi „Accelerating Evaluation of Analytical Solutions of Heat Conduction in Solids in Application to Semiconductor Devices” International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics MicroTherm'2005, Łodź, Proceedings; 19-22 czerwca 2005, 2005, str. 106-112
  9. J. Woźny, N.Rinaldi, Z.Lisik, M.Langer „Rola sprzężenia elektrotermicznego w modelowaniu półprzewodnikowych przyrządów komórkowych” Zeszyty Naukowe Elektronika, nr 10/2005, 2006, str. 49 – 60