Menu Zamknij

Strona pracownika

dr inż. Bartłomiej Guzowski

Tel: +4842 6312510
Rozkład zajęć
Godziny kontaktowe
Poniedziałek 9-16
Wtorek 9-16
Środa 9-16
Czwartek 9-16
Piątek
Informacje dla studentów

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – 10-12

 

Życiorys

Bartłomiej Guzowski urodził się w 1984 roku w Zgierzu. W roku 2003 rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W roku 2006 rozpoczął specjalizację: Systemy Telekomunikacyjne, którą zakończył obroną pracy magisterskiej w roku 2008. Praca magisterska dotyczyła problemów związanych z logiką w szeroko pojętej sztucznej inteligencji. W tym samym roku rozpoczął on studia doktoranckie w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej. W roku 2009 pan Bartłomiej Guzowski podjął studia podyplomowe z zakresu Mikro- i nanotechnologii na Politechnice Łódzkiej. Studia te ukończył w tym samym roku. W 2009 roku pan Bartłomiej Guzowski był uczestnikiem letniej szkoły dotyczącej zagadnień MOEMS w Szwajcarii. W tym samym roku odbył on również staż w firmie Optometr, działającej w obszarze optoelektroniki. W latach 2011-2012 pan Bartłomiej Guzowski uczestniczył w szeregu szkoleń dotyczących projektowania i budowy sieci światłowodowych typu FTTH. W 2012 roku brał udział w projektowaniu i budowie sieci FTTH otwartej na terenie Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ. Jego praca doktorska dotyczy zintegrowanych połączeń optycznych na podłożach ceramicznych.

 

 

Publikacje
  1. Maciej Sibiński, Małgorzata Jakubowska, Katarzyna Znajdek, Marcin Słoma, Bartłomiej Guzowski, „Carbon nanotube transparent conductive layers for solar cells applications” 2010, Optica Applicata ISSN 0078-5466, przyjęte do druku
  2. Bartłomiej Guzowski, Zbigniew Lisik, „Badanie wpływu makrozgięć współczesnych jednomodowych światłowodów włóknistych na ich tłumienność” XII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie, Polska 2010 ISBN 83-922242-7-2.
  3. Bartłomiej Guzowski, „The Influence of Macrobending Optical Fibers Dedicated for FTTH Networks on Their Attenuation”, Forum Innowacji Młodych Badaczy, Polska 2010, ISSN 2082-4831.