Menu Zamknij

Strona pracownika

dr hab. inż. Maciej Sibiński

Tel: +4842 6312864
Informacje dla studentów

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – 10-12

Doktorat polsko-francuski
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych poszukuje absolwenta kierunku Elektronika i Telekomunikacja, chętnego do udziału w programie polsko-francuskich studiów doktoranckich. Celem doktoratu jest wykonanie nowych przyrządów optoelektronicznych przy wykorzystaniu mikro i nanotechnologii półprzewodnikowej. Praca doktorska będzie prowadzona przy współpracy z francuskim centrum INSA w Lyonie.
Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do dr Macieja Sibińskiego na adres maciej.sibinski@p.lodz.pl tel: 6312864 lub do sekretariatu Katedry, tel: 6312624

 

Życiorys

Maciej Sibiński urodził w Zgierzu a w roku 1994 ukończył I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zgierzu w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, od roku 1997 realizowane w toku indywidualnym. W latach 1997-1999 w ramach programu TEMPUS uczestniczył w praktykach technologicznych w Technische Universitat w Berlinie, IRC w Isprze oraz State University of Gent w Belgii oraz w licznych ośrodkach krajowych. W 1999 odbył półroczny staż dyplomowy na University of Gent i obronił pracę magisterską pt: „Cadmium telluride solar cells” Od roku 1998 był zatrudniony najpierw jako asystent- stażysta a następnie jako asystent w Instytucie Elektroniki. W roku 2008, po obronie pracy doktorskiej pt: „Ogniwa słoneczne na bazie tellurku kadmu” został zatrudniony na etacie adiunkta w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych.
Prowadzone przeze niego badania obejmują szeroką tematykę związaną z optymalizacją konstrukcji i technologii wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych a w szczególności ogniw słonecznych. Głównym obiektem zainteresowania są cienkowarstwowe, heterozłączowe ogniwa polikrystaliczne, których budowa umożliwia zarówno obniżenie kosztów produkcji modułów słonecznych jak i optymalizację w celu wykorzystania nietypowych, alternatywnych materiałów podłożowych.

 

 

 

Publikacje
 1. B.Desoete, A.De Vos, M.Sibiński, T.Widerski”Feynman's Reversible Logic Gates, Implemented in Silicon”, VI Internetional Conference MIXDES'99, Kraków, 17-18 czerwca, 1999, str. 497-502
 2. M.Sibiński, Z.Lisik, M.Burgelman”Kadmowo-tellurowe ogniwa słoneczne”, Zeszyty Naukowe Elektronika, Instytut Elektroniki PŁ; red. Z.Korzec, M.Strzelecki; Nr 5, 2000, str. 164-176
 3. A.Kubiak, M.Sibiński, R.Mazurczyk, P.Przymusiała”Projektowanie, wykonanie i analiza monokrystalicznych cienkowarstwowych krzemowych ogniw słonecznych”, VII Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 września, 2000, str. F 48
 4. M.Sibiński, A.Kubiak, R.Mazurczyk, Z.Szczepaniak „Polikrystaliczne heterozłączowe ogniwa słoneczne wykonane na bazie tellurku kadmu”, VII Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 września, 2000, str. F 47
 5. Z.Lisik, Z.Szczepaniak, M.Sibiński, J.Podgórski „Inteligentny moduł mocy z zabezpieczeniem termicznym tranzystora VDMOS”, VII Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, 18-22 września 2000, str. 437-440
 6. A.Kubiak, M.Sibiński, R.Mazurczyk, P.Przymusiała „Projektowanie, wykonanie i analiza monokrystalicznych cienkowarstwowych krzemowych ogniw słonecznych”, VII Konferencja Naukowa „Technologia Elektronowa” ELTE 2000, Polanica Zdrój, nośnik CD; 18-22 września 2000,str. 779-782
 7. M.Sibiński „Application of ICSVT Technology in Manufacturing Thick-Layer CdTe Solar Cells”, XXIV International Conference IMAPS 2000, Rytro, Proceedings; 25-29 września, 2000, str. 225-231
 8. M.Sibiński „Cadmium Telluride Solar Cells”, MICROTHERM'2000, The International Seminar Thermic'2000, Zakopane, Workshop Microtechnology & Thermal Problems in Electronics; 3-5 października, 2000, str. 120-124
 9. A.De Vos, B.Desoete, P.Pietrzak, M.Sibiński, T.Widerski”Design of Reversible Digital Computers”, MICROTHERM'2000, The Summer School, Łódź – Zakopane, Workshop Microtechnology & Thermal Problems in Electronics; 27 września-3 października, 2000, str. 1-8
 10. A.De Vos, B.Desoete, A.Adamski, P.Pietrzak, M.Sibiński, T.Widerski „Design of Reversible Logic Circuits by Means of Control Gates”, 10th Inter. Workshop, PATMOS 2000, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings, Getynga, Niemcy, wrzesień; nr 1918, 2000, str. 255-264
 11. M.Sibiński, M.Burgelman „Development of the Thin Film Solar Cells Technology”, MICROTHERM'2000, The Summer School, Łódź – Zakopane, Workshop Microtechnology & Thermal Problems in Electronics; 27 września-3 października, 2000, str. 53-59
 12. M.Sibiński, Z.Szczepaniak, Z.Lisik”A Concept of ASIC for Temperature Monitoring in IMP with VDMOS Transistors”, International Conference on Signals & Electronic Systems ICSES'2001, Łódź, Proceedings 18-21 września, 2001, str. 431-436
 13. A.Kubiak, M.Sibiński, R.Mazurczyk, P.Przymusiała „Thin-film Monocrystalline Silicon Solar Cells”, MICROTHERM'2000, The International Seminar Theric'2000, Zakopane, Workshop Microtechnology & Thermal Problems in Electronics; 3-5 października, 2000, str. 117-119
 14. M.Sibiński „Wide Bandgap Materials in Modern Solar Cells Technology”, 3rd International Conference Novel Applications of Wide Bandgap Layers, Zakopane, 26-30 czerwca, 2001, str. 181-182
 15. M.Garczyński, M.Sibiński, A.Kubiak „Audyt zastosowania ogniw fotoelektrycznych”, Odnawialne Źródła Energii u Progu XXI Wieku, Warszawa, 10-11 grudnia, 2001, str. 151-159
 16. M.Sibiński, A.Kubiak, T.Widerski „Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne na bazie tellurku kadmu”. Krajowa Konferencja Elektroniki KKE'02 Kołobrzeg 10-12 czerwca 2002, CD
 17. M.Sibiński, Langer Małgorzata: Analysis of The Influence of ICSVT Technology Implementation on Improvement of The Polycrystalline CdTe Solar Cell Layers Quality (streszczenie), s. 349-350. Praca zbiorowa red. Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka, Pfitzner Andrzej, Szwemin Piotr. VIII Krajowa Konferencja Technologii Elekronicznej ELTE 2004. Stare Jabłonki, 19-22.04.2004. Łódź: 2004, ISBN: 83-910615-4-X>
 18. M.Sibiński: Ekologiczne korzyści wynikające ze stosowania instalacji fotowoltaicznej, s. 30-33. < Praca zbiorowa red. Podgórski Jacek, M.Sibiński. Sympozjum Ziemia Łódzka Regionem Zielonej Fotowoltaiki. Łódź, 25.05.2004. Łódź: 2004,
 19. M.Sibiński: Podstawy działania, konstrukcji i podstawowe parametry techniczne ogniw i modułów słonecznych, s. 13-16. < Praca zbiorowa red. Podgórski Jacek, M.Sibiński. Sympozjum Ziemia Łódzka Regionem Zielonej Fotowoltaiki. Łódź, 25.05.2004. Łódź: 2004,
 20. M.Sibiński, Widerski Tomasz: Wykorzystanie ogniw słonecznych typu CdTe/CdS w technologii BIPV, s. 509-514. < Praca zbiorowa red. Janke Włodzimierz. III Krajowa Konferencja Elektroniki KKE. Kołobrzeg, 16-18.06.2004. Koszalin: 2004,
 21. Kasprzak Anna, M.Sibiński: Opracowanie technologii wykonania elementów reaktacyjnych w Laboratorium Układów Hubrydowych, s. 51-51. < Praca zbiorowa red. Kołoda Dariusz, Orczykowski Arkadiusz. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Warszawa, 25-27.11.2005. Warszawa: 2005,
 22. Kasprzak Anna, M.Sibiński: Opracowanie technologii wykonania elementów reaktacyjnych w Laboratorium Układów Hubrydowych, s. 51-51. < Praca zbiorowa red. Kołoda Dariusz, Orczykowski Arkadiusz. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Warszawa, 25-27.11.2005. Warszawa: 2005,
 23. Kasprzak Anna, M.Sibiński: Opracowanie technologii wykonania elementów reaktacyjnych w Laboratorium Układów Hubrydowych, s. 51-51. < Praca zbiorowa red. Kołoda Dariusz, Orczykowski Arkadiusz. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Warszawa, 25-27.11.2005. Warszawa: 2005,
 24. Lisicki Krzystof, M.Sibiński: Optymalizacja technologii otrzymywania półprzewodnikowych warstw półprzewodnikowych ogniw słonecznych CdS/CdTe, s. 59-59. < Praca zbiorowa red. Kołoda Dariusz, Orczykowski Arkadiusz. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Warszawa, 25-27.11.2005. Warszawa: 2005,
 25. M.Sibiński, Langer Małgorzata: Analiza wpływu procesu ICSVT na poprawę właściwości polikrystalicznych warstw półprzewodnikowych ogniw słonecznych CDTE, s. 601-603. < Praca zbiorowa red. Mossakowska-Wyszyńska Agnieszka. VIII Konferencja Naukowa 'Technologia Elektronowa' ELTE 2004 - wydano w 2005. Stare Jabłonki, 19-22.04.2004. Aleksandrów Łódzki: 2005, ISBN 83-910615-4-X>
 26. M.Sibiński, Kalinowski Artur, Sęk Danuta, Iwan Agnieszka: Elestyczne podłoża dla elektroniki, s. 493-498. < Praca zbiorowa red. Janke Włodzimierz, Bączek Maciej, Łuczak Stefan. IV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE. Darłówko Wschodnie, 12-15.06.2005. Koszalin: 2005, ISBN 83-7365-082-2
 27. Szczepaniak Zbigniew, Lisik Zbigniew, M.Sibiński, Widerski Tomasz, Langer Małgorzata: New Temperature Protection Systems for Intelligent Integrated Modules, p. 167-171. < Ed. Podgórski Jacek. International Conferece Microtechnology and Thermal Problems in Elektronics MicroTherm'2005. Łódź, 19-22.06.2005. Łódź: 2005, ISBN: 83-919353-9-6>
 28. Firek P., Jakubowska Małgorzata, Werbowy Aleksander, Zwierkowska E., Szmidt Jan, M.Sibiński: Electronic properties of c-BN thick film layers obtained on silicon and ceramics substrates (Abstract), p. 117.
 29. M.Sibiński, Lisik Zbigniew, Iwan Agnieszka, Sęk Danuta: Flexible CDTE Solar Cell on Polikethanil Substrate in BIPV Applicatons, p. 1878-1880. < Ed. Konferencyjny Komitet. 21st European Photovoltaic Solar Conference. Dresden, Niemcy,
 30. M.Sibiński, Kubiak Jakub: Ogniwa słoneczne na podłożach elastycznych, s. 459-464. < Praca zbiorowa red. Janke Włodzimierz, Bączek Maciej, Łuczak Stefan. V Krajowa Konferencja Elektroniki KKE. Darłówko Wschodnie, 12-14.06.2006. Koszalin: 2006, ISBN 83-7365-102-0
 31. M.Sibiński, Lisik Zbigniew: Thin film CdTe solar cells on elastic polymer substrates (Abstract), p. 101.
 32. M.Sibiński, Lisik Zbigniew: Polycrystalline CdTe solar cells on elastic substrates. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, TECHNICAL SCIENCES, 2007, vol. 55, no. 3, p. 287-292, ISSN: 0239-7528
 33. Szczepaniak Zbigniew, Lisik Zbigniew, M.Sibiński, Widerski Tomasz, Podgórski Jacek: Elaboration of New Thermal Protection Systems for Integrated Intelligent Modules, p. 207-213. < Ed. Podgórski Jacek, Raj Ewa, Woźny Janusz. część I, International Conferece Microtechnology and Thermal Problems in Elektronics MicroTherm'2007. Łódź, 25-27.06.2007. Łódź: 2007, ISBN: 978-83-606601
 34. M.Sibiński: Fotowoltaika w służbie architektury. Czysta energia, 2008, rocznik , nr 6, s. 34-36, ISSN: 1643-126X
 35. M.Sibiński, Lisik Zbigniew, Sęk Danuta, Iwan Agnieszka: Novel construction of CdTe solar cell based on polyketanil structure, 9th International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies. Polska, 1.06.-4.06.2008. Łódź: 2008, ISBN: 978-83-915220
 36. M.Sibiński, Znajdek Katarzyna Wpływ budowy krystalicznych krzemowych ogniw słonecznych na ich podstawowe parametry elektryczne VIII Krajowa Konferencja Elektroniki KKE 2009 Polska ISBN 978-83-918622-7-8
 37. M.Sibiński Morphology improvement of CdS/CdTe solar cell active layers International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, MicroTherm 2009, Łódź str. 189-196 Polska
 38. M.Sibiński, Znajdek Katarzyna Verification of silicon solar cells production technology influence on obtained electrical parameters International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics, MicroTherm 2009, Łódź str. 328-334 Polska
 39. M.Sibiński Znajdek Katarzyna Krzemowe ogniwa w instalacjach fotowoltaicznych Czysta energia, 2009, Polska ISSN: 1643-126X
 40. M.Sibiński, Znajdek Katarzyna Wpływ budowy krystalicznych krzemowych ogniw słonecznych na ich podstawowe parametry elektryczne Przeglad Elektrotechniczny Polska 2009 ISSN 0033-2097
 41. M.Sibiński, Sęk Danuta, Iwan Agnieszka, Lisik Zbigniew Novel construction of CdTe solar cell based on polyketanil structure Materials Science and Engineering B, UK 2009 ISSN 0921-5107
 42. Bielska Sylwia, M.Sibiński, Lisik Zbigniew Polymer temperature sensor for textronic applications Materials Science and Engineering B, UK 2009 ISSN 0921-5107