Menu Zamknij

Strona pracownika

prof. dr hab. Zbigniew Lisik

Tel: +4842 6312630
Rozkład zajęć
Godziny kontaktowe
Poniedziałek 9-15
Wtorek 9-15
Środa 9-15
Czwartek 9-15
Piątek

Informacje dla studentów:

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – 10-12

 

Życiorys:

Urodził się w Świdnicy w 1948 roku. W roku 1971 ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, równolegle studiując na kierunku Fizyka Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1979 obronił praę doktorską, tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 1993, a profesora w roku 2006. W Politechnice Łodzkiej pracuje od roku 1979, początkowo w Instytucie Fizyki, w okresie 1980-2007 w Instytucie Elektroniki a od roku 2008 w Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, którą obecnie kieruje.
W swojej działalności naukowej koncentruje się na pracach z dziedziny szeroko rozumianych przyrządów półprzewodnikowych. Dotyczą one zarówno modelowania, projektowania i technologii ich wytwarzania jak i zagadnień termicznych występujących w przyrządach półprzewodnikowych i urządzeniach elektronicznych. W tematyce tej realizował szereg projektów badawczych, tak krajowych jak i międzynarodowych. Jest autorem ponad 300 prac naukowych oraz 10 patentów.
Od wielu lat współpracuje z polskim przemysłem mikroelektronicznym, głównie z Zakładami LAMINA, w zakresie badań przyrządów półprzewodnikowych oraz komputerowego wspomagania projektowania przyrządów półprzewodnikowych mocy. Jest współautorem szeregu opracowań nowych konstrukcji przyrządów półprzewodnikowych mocy tak powstałych w ZE LAMINA jak i opracowanych w laboratoriach Katedry. Są to przyrządy wykonane zarówno w technologii krzemowej jak i technologii węglika krzemu.

Publikacje:

 1. Lisik Z., „The accuracy of numerical solution of temperature distribution in semiconductor devices under dynamic conditions”, Electronics Letters, vol.14, no 17, 1978, pp. 549-551.
 2. Lisik Z., „Heat generation in semiconductor devices”, Solid State Electronics, vol.24, no 1, 1981, pp. 85-87.
 3. Lisik Z., „Volume and surface heat sources in modelling of thermal properties of semiconductor devices”, ECCTD'85, Prague 1985, pp. 49-53.
 4. Lisik Z., „Two-dimensional electrothermal analysis of thyristor with shorted emitter”, Proc. SPIE, vol.1783, 1992, pp. 244-253.
 5. Lisik Z., „A hybrid approach to heat transfer modelling in electrothermal models of power semiconductor devices”, EPE'93, Brighton 1993, pp.161-166.
 6. Lisik Z., Barczewski R., Podgórski J., Kopeć M., „3-D simulation of heat transfer in power semiconductor devices”, EPE'95, Sewilla 1995, pp. 2277-2281.
 7. Lisik Z., Cieplak W., Leśkiewicz-Krawczyk M., Smoluchowski M., „Komputerowa optymalizacja grubości słabo i silnie domieszkowanych warstw n-bazy w tyrystorze asymetrycznym”, Kwart. Elektron. i Telekom., vol.41, z.1, 1995, pp.89-102.
 8. Lisik Z., „Rozwój konstrukcji tranzystorów IGBT”, Kwart. Elektron. i Telekom., vol.42 z.2, 1996, pp.207-225.
 9. Turowski M., Lisik Z., Pudlowki Z.J., „SEMDEM – educational software for bipolar semiconductor devices”, Microelectronics J., vol.27, 1996, pp.121-129.
 10. Szmidt J., Beck R.B., Lisik Z., Mitura S., Sokołowska A., „State of the silicon-DLC layer interface produced by plasma methods”, Diamond and Related Materials, vol.5, 1996, pp.1204-1209.
 11. Lisik Z., Podgórski J., „3-D Simulator of Heat Transfer in Semiconductors Devices”, 3-rd THERMINIC, Cannes 1997, pp. 64-66.
 12. Lisik Z., „Modelling of Thermal Phenomena in Semiconductor Devices”, Summer School of Microtechnology, THERMIC'98, Zakopane 1998 (invited lecture)
 13. Lisik Z., „Działanie i budowa tyrystorów GTO”, Kwart. Elektron. i Telekom., vol.46,2000, z.1, pp.91-119.
 14. Lisik Z., Langer M., Adamski A., „Numerical Evaluation of Thermal Features of Wire Connection Made by Laser Technology”, TCSET'2000, Lviv 2000, pp. 213 214.
 15. Kostrubiec F., Lisik Z., Pawlak R., Jakubowska K., Korbicki A., „New laser technology for wire bonding in power devices”, Microelectronics Journal, vol. 32, 2001, pp.543-546.
 16. Lisik Z., „High Temperature Electronics”, Summer School of Microtechnology, Lodz 2002, (invited lecture)
 17. Langer M., Lisik Z., Raj E., Kyun Kim N., Szmidt J., „Simulations for Thermal Analysis of MOSFET IPM Using IMS Substrate”, Lecture Notes in Computer Science, No. 2658, 2003, pp. 637-643.
 18. Langer M., Lisik Z., Raj E., Kyun Kim N., Szmidt J., „Dynamic Simulations for Thermal Analysis of MOSFET IPM on IMS Substrate”, Lecture Notes in Computer Science, No. 2658, 2003, pp. 644-649.
 19. Lisik Z., „Elektronika wysokotemperaturowa”, Kwart. Elektron. i Telekom., vol. 49, z. 2, 2003, pp. 225-245
 20. Raj E., Lisik Z., Langer M., „The Prototype of the Micro-Channel Cooler Optimized in Simulations”, MicroTherm'03, Lodz 2003, pp. 99-103.
 21. Tosik G., Gaffiot F., Lisik Z., O'Connor I., Tissafi-Drissi F. „Power dissipation in optical and metallic clock distribution networks in new VLSI technologies”, Electronics Letters, vol. 40, 2004, pp.198-200.
 22. Lisik Z., Wozny J., Langer M., Rinaldi N., „Analytical Solutions of the Diffusive Heat Equation as the Application for Multi-cellular Device Modelling – A Numerical Aspect”, Lecture Notes in Computer Science, No. 3039, 2004, pp. 1021-1028.
 23. Tosik G., Lisik Z., Langer M., Gaffiot F., O'Connor I., „Simulation of Electrical and Optical Interconnections for Future VLSI ICs”, Lecture Notes in Computer Science, Proceedings,; No. 3039, 2004, pp. 1037-1044.
 24. Nowak J., Bakowski M., Lisik Z., Wozny J., Owczarek M., „Modelling of the power pin diode under surge current conditions”, TCSET'04, Lviv 2004, pp. 529-532.
 25. Wozny J., Rinaldi N., Owczarek M., Nowak J., Lisik Z., „Optimizing the numerical procedure of temperature evaluating from the heat diffusion equation”, TCSET'04 Lviv 2004, pp. 526-528
 26. Nowak J., Lisik Z., Bakowski M., „The Application of Surge Current Test Modeling to Evaluate Recombination Centre Features in Power Diode”, ISPS'04, Prague 2004, pp. 63-66.
 27. Raj E., Lisik Z., Langer M., Tosik G., Wozny J., „The numerical approach to analysis of microchannel cooling systems”, Lecture Notes in Computer Science, Part I No. 3514, 2005, pp. 876-883.
 28. Raj E., Lisik Z., Langer M., Rudzki J., „Super Cooling Structures for Power Electronics”, EPE 2005, Drezden 2005, pp. P.1-P.6
 29. Raj E., Lisik Z., Langer M., „Copper micro heat sink for electronic applications”, MicroTherm'05, Lodz 2005, pp. P.1 – P.4
 30. Wozny J., Lisik Z., „An overview of algorithms mimicking the heat diffusion in solid with application to electronic devices”, MicroTherm'05, Lodz 2005, pp. P.1 P.6
 31. Raj E., Lisik Z., Langer M., Wozny J., „Heat transfer coefficient distribution in non-circular microchannels”, MicroTherm'05, Lodz 2005, pp.131-135
 32. Wozny J., Lisik Z., Rinaldi N., „Accelerating evaluation of analytical solutions of heat conduction in solids in application to semiconductor devices”, MicroTherm'05, Lodz 2005, pp. 106-112
 33. Langer M., Lisik Z., Wozny J., Jakubowska M., „Heat diffusion modeling in a C-BN Composite”, MicroTherm'05, Lodz 2005, pp. 99-105
 34. Lisik Z., „Phenomena in Semiconductor Structures – Methods of their Modelling”, WPL, 2005 (book In Polish)
 35. Lisik Z., „Opracowanie metod projektowania oraz wytwarzania struktur i przyrządów na podłożu z węgliku krzemu”, Elektronika-Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 9/2006, pp. 14-16
 36. Langer M., Wozny J., Jakubowska M., Lisik Z., „Heat Diffusion – Searching for the Accurate Modelling”, Lecture Notes in Computer Science, Part I No. 3991, 2006, pp. 498-505
 37. Sibiński M., Lisik Z. „Polycrystalline CdTe solar cells on elastic substrates”, Bulletin of the Polish Academy of Science, Technical Science Vol. 55 No. 3/2007, pp.287-292
 38. Każmierczak A., Droward E., Briere M., Rojo-Romeo P., Letarte X., O'Connor I., Gaffiot F., Lisik Z., „Optomization of an integrated optical crossbar in SOI technology for optical networks on chip”, Journal of Telecommunication & Information Technology, No. 3/2007, pp. 109-114
 39. Tosik G., Lisik Z., Gaffiot F., „Optical interconnections in future VLSI systems”, Journal of Telecommunication & Information Technology, No. 3/2007, ss. 105-108
 40. Widerski T., Raj E., Lisik Z., „Cooling Microstructure for Automotive Electronic Module”, EUROCON 2007, Warsaw 2007, pp. 1429-1432
 41. Donnarumma G., Wozny J., Lisik Z., „Monte Carlo simulation of bulk semiconductors for accurate calculation of drift velocity as a parameter for drift-diffusion, hydrodynamic models”, Materials Science and Engineering B, vol. 165, no 1-2/2009, pp. 47-49
 42. Kubiak A., Sochacki M., Lisik Z., Szmidt J., Konczakowska A., Barlik R., „Power devices In Polish National Silikon Carbide Program”, Materials Science and Engineering B., vol. 165, nr 1-2/2009,pp. 18-22
 43. Sibiński M., Lisik Z., Sęk D., Iwan A., „Novel construction of CdTe solar cell based on polyketanil structure”, Materials Science and Engineering B-Sold State Materials for Advanced Tech., vol. 165, nr 1-2/2009, pp. 71-73