Menu Zamknij

Projekt naukowy: SolarHybrid

Projekt POIR 4.1.4
SolarHybrid

Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej

Nr wniosku:  POIR.04.01.04-00-0019/19
Realizacja:  2019.12.01 – 2022.11.30
Kierownik B+R projektu: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik
Kierownik zarządzający projektu: mgr inż. Zbigniew Szczepaniak

Partnerzy projektuGeneza projektuZałożenia projektuEtapy realizacjiPublikacjeKontaktDla Partnerów

Idea rozwiązania hybrydowego: koncepcja:

 • Efektywność panelu fotowoltaicznego 12 –  20% przy temperaturze 25ºC, maleje ona 0,4 – 0,9 % na 1ºC, dla T = 80ºC ok. 30 %
 • Efektywność panelu kolektora wodnego 75 –  80 %
 • Efektywność sumaryczna panelu solarnego 50 –  60  %

Idea rozwiązania hybrydowego: korzyści:

 • Podwójne wykorzystanie powierzchni
 • Efekt chłodzenia elementów fotowoltaicznych <  80 ºC
 • Niższe łączne koszty instalacji   zł/W mocy użytkowej

Idea rozwiązania mikrokanałowego: korzyści:

 • Zwiększenie powierzchni kontaktu medium chłodzącego z elementem chłodzonym;
 • Integracja systemu chłodzenia z elementem elektronicznym;
 • Wzrost współczynnika przejmowania ciepła dzięki zmniejszeniu wymiaru charakterystycznego kanału.

Oczekiwane efekty

 • Integracja części fotowoltaicznej i kolektorowej  – zmniejszenie rezystancji termicznej krzem/ciecz, zmniejszenie wagi
 • Wprowadzenie konwerterów mikrokanałowych – zwiększenie efektywności odbioru ciepła, obniżenie temperatury wylotowej cieczy, zmniejszenie wagi
 • Różnica temperatur wlotowej i wylotowej < 10ºC
 • Wzrost efektywności części fotowoltaicznej  ≈ 30%
 • Koszt panelu ≈ 900 zł

Konstrukcja MAKRO
Patent nr zgł. P-429308 „Hybrydowy panel solarny z płytą chłodzącą”

Zbigniew Lisik
Katarzyna Znajdek
Ewa Raj

Konstrukcja MICRO
Patent nr zgł. P-429419 „Elementarny hybrydowy moduł solarny oraz hybrydowy cieczowy panel solarny”

Zbigniew Lisik
Katarzyna Znajdek
Ewa Raj

Zadania Przemysłowe

1. Projekt i symulacje modeli kolektorów MICRO i MAKRO
kierownik: Ewa Raj
(miesiące 1-13)
2. Opracowanie konstrukcji kolektorów MICRO i MAKRO
kierownik: Małgorzata Czerniak-Reczulska
(miesiące 3-24)

Prace Rozwojowe

3. Wykonanie demonstratorów MICRO i MICRO
kierownik: Katarzyna Znajdek
(miesiące 7-24)
4. Zewnętrzna pętla przepływu medium chłodzącego
kierownik: Artur Gutkowski
(miesiące 9-24
5. Stanowisko do charakteryzacji paneli pełnowymiarowych
kierownik: Michał Post
(miesiące 13-24)
6. Testowanie i walidacja użyteczności demonstratora rozwiązania MICRO i MAKRO
kierownik: Michał Post
(miesiące 22-29)
7. Opracowanie prototypów rozwiązań MICRO i MAKRO
kierownik: Zbigniew Lisik
(miesiące 25-33)
8. Wykonanie i przebadanie prototypów MICRO i MAKRO
kierownik: Michał Post
(miesiące 27-36)

Wykres Gantta

Biuro Projektu:

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź
budynek B9, piętro I,
telefon: (+48) 42 6313951
faks: (+48) 42 6313952
e-mail: k-23@adm.p.lodz.pl

Zbigniew Lisik: zbigniew.lisik@p.lodz.pl
Zbigniew Szczepaniak: zbigniew.szczepaniak@p.lodz.pl
Katarzyna Znajdek: katarzyna.znajdek@p.lodz.pl
Ewa Raj: ewa.raj@p.lodz.pl
Małgorzata Czerniak-Reczulska: malgorzata.czerniak-reczulska@p.lodz.pl
Artur Gutkowski: artur.gutkowski@p.lodz.pl
Michał Post: m.post@flexipowergroup.pl