Menu Zamknij

Konferencje

MICROTHERMEXMATEC

MicroTherm – „Microtechnology and Thermal Problems in Electronics” – Konferencja o zasięgu międzynarodowym organizowana co dwa lata przez pracowników Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ przy współudziale pracowników Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW. Jednym z głównych celów Konferencji jest umożliwienie spotkania i wymiany doświadczeń, osobom z całego świata zajmującym się mikrotechnologią oraz problemami termicznymi w elektronice. Zagadnienia te są obecnie uważane za jedne z ważniejszych w rozwoju współczesnych zaawansowanych technologii. Konferencja MicroTherm jest miejscem, w którym swoje pierwsze kroki stawiają młodzi naukowcy (studenci, doktoranci).
Aktualnie zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji – MicroTherm’2019, która odbędzie się w dniach 24-26.06.2019 w Łodzi. Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Konferencji micro.semtherm.eu.

EXMATEC – „International Workshop on Expert Evaluation & Control of Compound Semiconductor Materials & Technologies” – Konferencja o zasięgu międzynarodowym organizowana co dwa lata przez różne jednostki na całym świecie. EXMATEC’2008 został zorganizowany przez Katedrę Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych PŁ przy współudziale Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.