Menu Close

Science Club

SKNMMSectionsProjektyWydarzeniaKontaktRegulamin

Student Research Group of Young Microelectronics (SKNMM)
Students’ Scientific Circle of Young Microelectronics operates at the Department of Semiconductor and Optoelectronic Devices of the Lodz University of Technology. The areas of interest are:

 • Micro and nano technology
 • Photovoltaics and renewable sources
 • Optoelectronics
 • Automotive electronics
 • Flexible electronics
 • Alternative sources of energy

SKNMM is the organizer or co-organizer of the following events:

 • Summer School of Microelectronics in Winter
 • Scientific Seminar in Konopnica
 • The Corning Day
 • WEEIA Faculty Day
 • Electronics Day
  and many others

Management:
Eng. Ewa Szczęsna – president of SKNMM
Eng. Jarosław Alagierski – vice president of SKNMM
Paul Lewicki – secretary of SKNMM
dr inż. Łukasz Ruta – Tutor SKNMM
Fiber Optics Club


Fiber Optics Club is a fiber-optic student section operating within SKNMM.
The group’s activities are:

 • Conducting research and implementation research in the field of optoelectronics and optical fiber technology
 • Optical networks projects (FTTH, Data Center)
 • Design and implementation of 3D prints
 • Cooperation with industrial partners (internships, internships)
 • Visits to industrial partners
 • Participation in the trips of the Students’ Scientific Club of Young Microelectronics
 • Trips to national and international scientific conferences
 • Preparation of scientific publications
 • Organization of workshops and demonstrations at the Fiber Technology Laboratory

Management:
inż. Mateusz Modrzejewski – president of the FOC of the SKNMM section
mgr inż. Mateusz Łakomski – Guardian of the FOC

Publications:
1. Lakomski, M., Guzowski, B., Wozniak, A., „Fabrication of ultra-long tapered optical fibers”, Microelectronic Engineering, Vol. 221, no. 111193, DOI: 10.1016/j.mee.2019.111193, 2020
2. Guzowski, B., Gozdur, R., Łakomski, M., Woźniak, A., „Autonomous system for identification of optical connectors”, Przeglad Elektrotechniczny, Vol. 93, Iss. 8/2017, DOI: 10.15199/48.2017.08.18, 2017
3. Guzowski B., Gozdur R., Lakomski M., Bernacki Ł., „RFID monitoring system of fiber optic connectors”, Circuit World, Vol. 43 Iss 1, pp. 32-37, DOI: 10.1108/CW-10-2016-0041, 2017
4. Guzowski B., Łakomski M., Słapek B., „Realization and characterization of fiber optic reflective sensor”, Proc. SPIE 10161, 101610I, 2016
5. Guzowski B., Łakomski M., Nowogrodzki K., „Realization of a fiber optic sensor detecting the presence of a liquid”, Proc. SPIE 10161, 101610J, 2016
6. Łakomski M., Guzowski B., Lisik Z., Tylak K., Turek M., „Realizacja światłowodów zakończonych mikrosoczewkami kulistymi dla złączy soczewkowych”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, rocznik LVI, nr 10, pp. 34-37, 2015, DOI: 10.15199/13.2015.10.8

Energy Club

Energy Club (EC)

Energy Club is a section of SKNMM related to the design and construction of electronic systems powered by energy from renewable sources.
The group’s activities are:

 • design and construction of electronic systems powered by alternative energy sources
 • processing of energy obtained from alternative energy sources
 • spintronic thermogenerators

We offer:

 • Gaining experience during the implementation of projects
 • Employment as part of projects carried out at the Department
 • Internships and internships in the companies of our industrial partners
 • Participation in the trips of the Students’ Scientific Club of Young Microelectronics
 • Trips to national and international scientific conferences


Management:

Tomasz Przerywacz – president of the EC SKNMM section
dr inż. Roman Gozdur, dr inż. Bartłomiej Guzowski – EC keepers

Contact: Tomasz Przerywacz 216125@edu.p.lodz.pl 

Publications:
1. B. Guzowski, R. Gozdur, T. Przerywacz, W. Walewski, „ Investigation of Thermoelectric Generators for Alternative Power Supply Systems”, IEEE 15th International Conference on the Perspective Technologies and Methods in MEMS Design, MEMSTECH 2019 – Proceedings, 8817372, pp. 56-60. DOI: 10.1109/MEMSTECH.2019.8817372
2. T. Przerywcz, M. Trzciński, D. Jeska, G. Kęska, “Elektroniczny system wizualizacji z układem autonomicznego zasilania”, Problemy współczesnej inżynierii Wybrane zagadnienia elektroniki stosowanej i informatyki, 2019, pp. 138-147, ISBN: 978-83-7947-394-6
3. Guzowski, B., Gozdur, R., Łakomski, M., “WDM POWER SUPPLY FOR IDENTIFICATION SYSTEM OF FIBER OPTIC CONNECTORS” – METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS, Vol. 25 (2018) No. 1, pp. 235–244
4. B. Guzowski, R. Gozdur, M. Lakomski, L. Bernacki „RFID monitoring system of fiber optic connectors”, Circuit World, Vol. 43(1), pp. 32-37, 2017.
5. B. GUZOWSKI, R. GOZDUR, M. ŁAKOMSKI, A. WOŹNIAK, “Autonomous system for identification of optical connectors”, Przeglad Elektrotechniczny, 8, 70-72, 2017, DOI:10.15199/48.2017.08.18
6. Guzowski B., Gozdur R., Bernacki Ł., Łakomski M., “Investigations of DC power supplies with optoelectronic transducers and RF energy converters”, Journal of Physics: Conference Series, 2016, vol. 709, p. 1-7, ISSN: 1742-6596

Solar Club

Solar Club (SC)

Solar Club is the SKNMM section
The group’s activities are:

 • Implementation of scientific research and educational projects in the field of photovoltaics
 • Participation in research projects
 • Cooperation with industrial partners (internships, internships)
 • Participation in the trips of the Students’ Scientific Club of Young Microelectronics
 • Participation in national and international scientific conferences
 • Preparation of scientific publications
 • Cooperation with scientific foreign units in the field of photovoltaicsUdział w projektach badawczych:
– Projekt Polonium MNiSzW, wymiana bilateralna PL-FR, „Szkło konwertujące promieniowanie ultrafioletowe do zastosowań w ochronie zdrowia i środowiska” (2020-2021)
– Projekt NCN, „Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych” SONATA 11/2016/21/D/ST7/01215 (2017-2020)
– Projekt Studencki Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników „PVcover: ogniwa Schottky’ego z warstwami typu down converters” (2019)
– Projekt Studencki Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników „DC FlexiPV: elastyczne ogniwa słoneczne z warstwami typu down converters” (2018)

Udział w Konferencjach, Warsztatach, Sympozjach:
1. Konferencja NEXTGEN; 2017; prezentacja „Characteristics of down-shifting polymer based ZnO nanoparticle layers used to improve solar cells’ efficiency”;
2. Konferencja MICROTHERM; 2017; prezentacja “Investigation of ZnO Nanoparticles and Rare Earth Elements Mixtures as Photonic Converting Components for Application in Photovoltaic Structures”;
3. Konferencja MICROTHERM; 2017; plakat “Luminescent properties of ZnO nanoparticle for photovoltaic application”
4. Konferencja MICROTHERM; 2017; plakat “Luminescent pigments based on rare earth elements for photovoltaic application”
5. Konferencja 6th International Conference & Exhibition on Clean Energy, Toronto, Ontario, Kanada; 2017; prezentacja “Energy converting layers for the efficiency improvement of thin-film flexible photovoltaic structures”
6. Konferencja AGH International Student Conference Knowledge, Technology and Society; 2018; prezentacja ”The influence of ZnO nanoparticles and rare earth elements as light converters on the efficiency of photovoltaic cells”
7. Konferencja AGH International Student Conference Knowledge, Technology and Society; 2018; prezentacja “Research on mixtures of ZnO nanoparticles with rare earth elements for solar cells applications”
8. Konferencja Future energy EF3 Conference, Energy Storage, Energy Conversion, Thermal Energy, Linking Industry and Innovation, Early Carrer Research in Energy, Sydney, Australia; 2018; plakat “Rare-earth compositions and ZnO nanoparticles as components of polymer based down-converting layers for photovoltaic applications”
9. Konferencja IEEE 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, WCPEC 2018 – A Joint Conference of 45th IEEE PVSC, 28th PVSEC and 34th EU PVSEC;2018; plakaty: “Evaluation of polymer based zinc oxide nanoparticle layers for down-conversion application in thin-film photovoltaic structures” oraz “Selectively transparent down-shifting conversion layer for flexible PV applications”
10. Konferencja MICROTHERM; 2019; plakat; “Zinc oxide nanoparticle down-converting layers deposited on glass surface to improve photovoltaic module efficiency”
11. Konferencja MICROTHERM; 2019; plakat; “The Influence of the Technological Parameters on the Properties of Schottky Solar Cells”
12. Konferencja SiliconPV;2019;plakat; “The numerical analysis of ZnO nanoparticle based down-converting layer’s influence on solar cell efficiency”

Nagrody, wyróżnienia:
– I miejsce za najlepszy plakat „Rare-earth compositions and ZnO nanoparticles as components of polymer based down-converting layers for photovoltaic applications” na Energy Future Conference: Fundamental and Applied Science for Alternative Energy Technologie, Sydney, Australia 02/2018
– I miejsce za wygłoszony referat „Badanie warstw zawierających nanocząstki ZnO
i pierwiastki ziem rzadkich do poprawy jakości ogniw słonecznych poprzez konwersję energii” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2018
– I miejsce za wygłoszony referat „Zastosowanie różnych typów materiałów luminescencyjnych do poprawy wydajności ogniw słonecznych” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2018
– I miejsce za wygłoszony referat „Technologia wykonania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego ze złączem Schottky’ego” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2019
I miejsce za wygłoszony referat „Badanie warstw zawierających nanocząstki ZnO
i pierwiastki ziem rzadkich do poprawy jakości ogniw słonecznych poprzez konwersję energii” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2018
– I miejsce za wygłoszony referat „Zastosowanie różnych typów materiałów luminescencyjnych do poprawy wydajności ogniw słonecznych” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2018
– I miejsce za wygłoszony referat „Technologia wykonania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego ze złączem Schottky’ego” na Seminarium Kół Naukowych w Konopnicy 10/2019

Publikacje w czasopismach naukowych:
1. N. Szczecińska, K. Znajdek, A. Sosna-Głębska, P. Lewicki, P. Czarnecki, P. Kraska, C. Bazdyga, Gabriela Wiosna-Sałyga, M. Sibiński, „The Photoluminescent Layers Based on ZnO Nanoparticles as Radiation Converters in Photovoltaic Applications”, Acta Innovation, ISSN 2300-5599, 2018, no. 29: 16-26
2. K. Znajdek, N. Szczecińska, M. Sibiński, P. Czarnecki, G. Wiosna-Sałyga, A. Apostoluk, F. Mandrolo, S. Rogowski, Z. Lisik, „Energy converting layers for thin- lm flexible photovoltaic structures”, Open Physics 2018; 16: 820–825
3. K. Znajdek, N. Szczecińska, A. Sosna-Głębska, P. Czarnecki, M. Sibiński, „The numerical analysis of ZnO nanoparticle based down-converting layer’s influence on solar cell efficiency”, AIP Conference Proceedings 2147(27), 2019; 130004

Zarząd:

inż. Przemysław Czarnecki – prezes sekcji SC SKNMM
dr inż. Katarzyna Znajdek, mgr inż. Natalia Szczecińska – Opiekunowie SCProjekty aktualne:

SekcjaOpiekunTematStatus
ŚwiatłowodowaMateusz ŁakomskiModernizacja i rozbudowa makiety pasywnej sieci FTTHW trakcie realizacji
ŚwiatłowodowaMateusz ŁakomskiRealizacja i pomiar charakterystyk odbiciowego czujnika światłowodowegoDo realizacji
Energy harvestingBartłomiej GuzowskiEnergy harvester 3.0 – projekt i realizacja układu do odzyskiwania ciepła
za pomocą nowej generacji termogeneratorów
W trakcie realizacji
FotowoltaikaKatarzyna ZnajdekPV LEGO – złożenie układu, testy i promocja projektu.
Kontynuacja projektu
Do realizacji
FotowoltaikaKatarzyna ZnajdekSolarHybrid – projektowanie i budowa prototypów solarnych systemów
hybrydowych (ogniwa fotowoltaiczne z kanałami chłodzącymi)
W trakcie realizacji
FotowoltaikaKatarzyna ZnajdekOsadzanie warstw ZnO do poprawy funkcjonalności ogniw słonecznych
(prace “chemiczne” plus pomiary ogniw)
Do realizacji
TechnologiaŁukasz Ruta
Andrzej Kubiak
Technologia tranzystorów mocy MOSFET – wykorzystanie urządzeń
w laboratorium cleanroom, opracowanie procesu fotolitografii
z użyciem metody projekcyjnej na urządzeniu Stepper.
Do realizacji
Technologia Łukasz Ruta
Andrzej Kubiak
Tranzystor NMOS ze sterowaniem dwubramkowym – opracowanie
technologii wykonania dodatkowej bramki
dla standardowego tranzystora polowego poziomego NMOS.
Do realizacji
Technologia Łukasz Ruta
Andrzej Kubiak
Keyless-PROTection – ochrona bezkluczykowego systemu dostępu
do samochodu.
Kontynuacja projektu
Do realizacji
Technologia Łukasz Ruta
Andrzej Kubiak
ConBerryDyf – nowoczesny system sterowania pieca dyfuzyjnego.
Kontynuacja projektu
Do realizacji

Projekty zakończone:

SekcjaOpiekunTematStatus
Światłowodowa Mateusz ŁakomskiRealizacja światłowodowych makiet dydaktycznychZakończony
Energy harvesting Bartłomiej Guzowski Thermostatic module with energy harvesting mode for Li-Ion battery packsZakończony
Energy harvesting Bartłomiej Guzowski Elektroniczny system wizualizacji z układem autonomicznego zasilaniaZakończony
Energy harvesting Bartłomiej Guzowski System RFID do monitorowania złącz światłowodowychZakończony

Zdjęcia z realizacji:


Światłowodowe makiety dydaktyczne

Modernizacja makiety pasywnej sieci światłowodowej FTTH

Schemat oraz realizacja autonomicznego wyświetlacza

Letnia Szkoła Mikroelektroniki Zimą 2020

W dniach 08-14 marca 2020 roku odbyła się kolejna edycja “Letniej Szkoły Mikroelektroniki Zimą”, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników. W tym roku w szkole uczestniczyło 15 studentów z różnych lat pierwszego stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. W ramach wykładów popularnonaukowych mieliśmy przyjemność wysłuchać prezentacji dotyczących m. in. nowoczesnych przyrządów półprzewodnikowych na bazie SiC bądź grafenu, problemów termicznych współczesnej elektroniki, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii czy technik światłowodowych. Oprócz uczestnictwa w typowych wykładach akademickich, studenci mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących sposobów kształtowania swojej przyszłej kariery zawodowej, pokazu technik światłowodowych, zajęć praktycznych z lutowania układów elektronicznych, a także prezentacji lamp elektronowych.

Więcej informacji:

X Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków SNEiI’2020
W dniach 5-6 marca 2020 mieliśmy okazję uczestniczyć w X Sympozjum Naukowym Elektryków i Informatyków organizowanym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Więcej informacji:
www.sneii.pollub.pl/

Wizyta u partnera przemysłowego
12 grudnia 2019r. członkowie Fiber Optics Club odwiedzili firmę Corning Optical Communications Polska, mieszcząca się w Strykowie. Firma ta jest liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. Wycieczka rozpoczęła się prezentacją podczas, której uczestnicy poznali m.in. historię firmy Corning w Polsce sięgającą 2001r. oraz jakie są jej cele na najbliższe lata. Wykorzystując grę planszową, osoby prowadzące wykład przedstawiły zasady BHP obowiązujące na poszczególnych działach. Następnie uczestnicy wycieczki mieli możliwość zobaczenia jak wygląda codzienna praca na każdym z wielu działów firmy, od stanowisk produkcyjnych po dział badań i rozwoju. Na zakończenie przedstawione zostały wymogi i perspektywy jakie wiążą się z rozpoczęciem kariery w firmie Corning.

Corning Day 2019

W dniu 28 listopada 2019r. w ramach wydarzenia Corning Day mieliśmy zaszczyt gościć Was w Laboratorium Technik Światłowodowych, które jest miejscem spotkań i pracy Fiber Optics Club. Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z pokazu naszego laboratorium, który mieliśmy przyjemność zaprezentować.

Artykuł o wydarzeniu Corning Day:
www.p.lodz.pl/pl/corning-day-na-politechnice-lodzkiej

Konopnica 2019
Seminarium w Konopnicy to coroczne wydarzenie odbywające się w Konopnicy od 2000 roku. W dniach 18-20 października 2019r. miała miejsce kolejna edycja w trakcie której, wyniki swoich prac zaprezentowali obok naszych studentów z Politechniki Łódzkiej również przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Politechniki Warszawskiej.

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
ul. Wólczańska 211/215
90-924 Łódź
budynek B9 “Lodex”, piętro I

Opiekun SKN Młodych Mikroelektroników: dr inż. Łukasz Ruta, p. 105 (B9), +48 42 631 26 83
Opiekun Fiber Optics Club: mgr inż. Mateusz Łakomski, p. 107 (B9), +48 42 631 26 81
Opiekun Energy Club: dr inż. Bartłomiej Guzowski, p. 105, (A10), +48 631 25 10
Opiekun Solar Club: dr inż. Katarzyna Znajdek, p. 110 (B9), +48 631 28 64

Dołącz do nas!
www.facebook.com/mlodzimikroelektronicy
www.facebook.com/fiberOPTICSclub
www.instagram.com/fiberopticsclub
Czekamy na twoją wiadomość!
Jesteśmy otwarci na współpracę

Regulamin Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników
1. Postanowienia ogólne
§1
Podstawą prawną działania Studenckiego Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników jest: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, j.t. , z późn. zm.), Statut Politechniki Łódzkiej, Regulamin Studiów w Politechnice Łódzkiej z dnia 23 września 2015 roku, niniejszy regulamin.
2. Nazwa, siedziba i cele Koła Naukowego
§2
Studenckie „Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników”, zwane dalej Kołem jest formą organizacyjną studenckiego ruchu naukowego.
§3
Koło Naukowe Młodych Mikroelektroników posiada siedzibę przy Katedrze Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 211/215, 90-924 Łódź.
§4
Działalność Koła służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów.
§5
Celem Koła Naukowego jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania zainteresowań w dziedzinie: mikroelektroniki, technologii i projektowania przyrządów półprzewodnikowych, odnawialnych źródeł energii, optoelektroniki oraz popularyzacji indywidualnych osiągnięć członków Koła w ww. zakresie.
§6
Cele zawarte w §5 Koło realizuje poprzez: udział w przedsięwzięciach realizowanych w ramach działalności własnej, udział w pracach naukowo-badawczych jednostki, przy której Koło jest afiliowane, udział w zajęciach seminaryjnych i konferencjach, udział w targach specjalistycznych; wycieczki i wyjazdy członków Koła do zakładów pracy i instytucji o profilu związanym z działalnością Koła, organizowanie spotkań z naukowcami, wykładów plenarnych i dyskusji.
3. Zasady członkostwa
§7
Członkiem Koła może zostać każdy student Politechniki Łódzkiej zainteresowany problematyką działalności Koła. Członkiem Koła staje się z chwilą wpisania na „Listę członków Koła Naukowego Młodych Mikroelektroników”. Wpisu dokonuje Prezes Koła za zgodą Zarządu Koła.
§8
Członkiem honorowym Koła może być nauczyciel akademicki aktywnie wspierający jego działalność.
§9
Członkowie Koła mają czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Koła.
§10
Członkowie Koła mają prawo: uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Koło, korzystać z pomocy pracowników Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektroniki w wykonywaniu projektów w ramach działalności Koła uczestniczyć w Walnych Zebraniach Koła i wnioskować w sprawach regulaminowej działalności Koła, korzystać z funduszy Koła w ramach prac wykonywanych w Kole.
§11
Członkowie Koła mają obowiązek: uczestniczyć w pracach Koła, przestrzegać postanowień Regulaminu Koła, przestrzegać uchwał i postanowień organów Koła, wywiązywać się z podjętych zobowiązań na rzecz Koła, wykonywać powierzone zadania przez Zarząd Koła, regularnie informować o postępach prac w ramach Koła (co najmniej raz w miesiącu).
§12
Członkostwo w Kole ustaje na skutek: wykluczenia – dokonanego za zgodą Opiekuna na drodze odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Koła Naukowego podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Kola sprzecznego z Regulaminem Koła, Statutem PŁ lub Regulaminem Studiów PŁ, utraty statusu studenta PŁ, ukarania karą dyscyplinarną, w postępowaniu karnym bądź w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego, kolejnych dwóch nieobecności na Walnych Zebraniach Koła Naukowego, po uprzednim wniosku Zarządu Koła Naukowego, własnego wniosku o skreślenie z listy członków Koła.
§13
Członkostwo honorowe w Kole Naukowym ustaje jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.
4. Władze Koła Naukowego i zakres kompetencji
§14
Organami Koła są: Zarząd, liczący 3 członków, Walne Zebranie Członków Koła
§15
Najwyższą władzą Koła Naukowego jest Walne Zebranie Członków Koła, w którego skład wchodzą wszyscy członkowie Koła Naukowego.
§16
Pracą Koła Naukowego kieruje Zarząd Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła Naukowego. W skład zarządu wchodzą: Prezes Koła Naukowego, Wiceprezes i Sekretarz (może również pełnić funkcję Wiceprezesa).
§17
Do kompetencji Zarządu Koła Naukowego należy: reprezentowanie Koła Naukowego wobec Władz Uczelni, organizowanie i kierowanie pracami Koła Naukowego, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła przynajmniej raz w semestrze.
§18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy: określenie kierunków pracy Koła Naukowego, wybór oraz odwoływanie Zarządu Koła w porozumieniu z Opiekunem Koła Naukowego, zatwierdzanie wystąpień Zarządu Koła do Władz Uczelni i organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.
§19
Prezes Koła Naukowego ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zebraniach Rady Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej a w przypadku niedyspozycji, oddelegowania swojego Zastępcy i poinformowania o tym Rady Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej.
§20
Wiceprezes lub Wiceprezesi koła naukowego są odpowiedzialni za: opiekę nad powierzonym sprzętem, gospodarowanie narzędziami i materiałami oraz programami i nośnikami informacji, dysponowanie kontem poczty elektronicznej, utrzymanie i uaktualnianie strony internetowej Koła, uzgadnianie i wykonywanie zadań przydzielonych przez Prezesa lub Opiekuna Koła.
§21
Funkcję Opiekuna Koła powierza się nauczycielowi akademickiemu co najmniej ze stopniem naukowym doktora. Do kompetencji Opiekuna Koła Naukowego należy: zatwierdzanie tematów prac podejmowanych przez Koło Naukowe i merytoryczna pomoc w ich realizacji, rozstrzyganie sporów wewnątrz Koła Naukowego, reprezentowanie Koła poza Uczelnią, zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła.
§22
Przynajmniej raz w roku (przed upływem roku akademickiego) odbywa się Walne Zebranie Członków Koła, podczas którego podsumowane są dotychczasowe wyniki pracy Koła Naukowego, ustalony jest plan działalności Koła Naukowego na następny rok akademicki, wybierany nowy Zarząd Koła. Walne Zebranie Członków Koła może być również zwołane w dowolnym terminie przez Opiekuna Koła Naukowego na wniosek 1/5 ogólnej liczby aktywnych członków Koła Naukowego.
§23
Uchwały organów Koła Naukowego zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowania w sprawach osobowych są tajne.
5. Wybory i czas trwania kadencji
§24
Wyboru Zarządu Koła Naukowego dokonują wszyscy członkowie Koła Naukowego, w wyborach bezpośrednich na zebraniu wyborczym podczas Walnego Zebrania Członków Koła.
§25
Wybory są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków Koła Naukowego, a zgłoszony kandydat otrzymał największą ilość głosów.
§26
Kadencja Zarządu Koła Naukowego trwa rok i upływa wraz z końcem roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Opiekuna Koła Naukowego, istnieje możliwość przedłużenia kadencji Zarządu o kolejny rok.
§27
Nie później niż na dwa tygodnie przed upływem kadencji Zarządu Koła, Prezes Koła zwołuje Walne Zebranie Członków Koła w celu wyboru nowego Zarządu Koła. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków Koła w trybie przewidzianym w punkcie poprzednim, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków Koła przysługuje 1/5 ogólnej liczby członków Koła Naukowego.
6. Rozwiązanie Koła
§28
Rozwiązanie Koła Naukowego następuje w skutek: uchwały Walnego Zebrania Koła Naukowego, zarządzenia właściwego Prorektora Uczelni na wniosek Opiekuna, wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd Koła Naukowego nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.
§29
Koło ulega rozwiązaniu na podstawie pisemnego wniosku Opiekuna Koła w przypadku nie przejawiania działalności przez okres 1 roku.
7. Postanowienia końcowe
§30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powołane na wstępie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§31
Koło Naukowe nie posiada osobowości prawnej.
§32
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu Koła Naukowego następują na Walnym Zebraniu Członków Koła większością 2/3 głosów obecnych członków koła, na wniosek Zarządu Koła Naukowego. Uchwalony przez Walne Zebranie Członków Koła regulamin musi być, zaopiniowany przez Opiekuna oraz zatwierdzony przez właściwego Prorektora.
§33
Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Koła Naukowego w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich.

Łódź, 2016