Menu Zamknij

E-learning

Realizując wytyczne zawarte w punkcie 1 komunikatu nr 2/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 13 marca 2020, pracownicy Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych rozpoczęli realizację zajęć dydaktycznych wykorzystując e-learning.


Materiały oraz terminy wykładów prof. dr hab. Zbigniewa Lisika w terminie 12.03-14.04:

Kierunek/Przedmiot Termin wykładów/konsultacji Dodatkowe informacje
Automatyka i Sterowanie Robotów
oraz Automatyka i Robotyka:
Podstawy Elektroniki. Program podzielony na 3 sekcje, odpowiadające 3 wykładom.  
Konsultacje dla poszczególnych sekcji odbywają się mailowo (zbigniew.lisik@p.lodz.pl) w terminie wykładów:
23.03 – godz  9-10, slajdy 06-10
30.03 – godz. 9-10, slajdy 11-15
06.04   godz. 9-10, slajdy 16-20
Materiały pomocnicze skrypt z biblioteki: Zbigniew Lisik  „Podstawy Fizyki Półprzewodników”.
Materiały wykładowe (link)  
Mechatronika: Podstawy Elektroniki. Program podzielony na 3 sekcje, odpowiadające 3 wykładom.   Konsultacje dla poszczególnych sekcji odbywają się mailowo (zbigniew.lisik@p.lodz.pl) w terminie wykładów.
23.03 – godz  10-11, slajdy 06-10
30.03 – godz. 10-11, slajdy 11-15
06.04 – godz. 10-11, slajdy 16-20
Materiały pomocnicze skrypt z biblioteki: Zbigniew Lisik  „Podstawy Fizyki Półprzewodników”.
Materiały wykładowe (link)  
Mechatronika: Elementy i Układy Sterowania Mocą (EUSM). Program podzielony na 3 sekcje, odpowiadające 3 wykładom. Konsultacje dla poszczególnych sekcji odbywają się mailowo (zbigniew.lisik@p.lodz.pl) w terminie wykładów.
23.03 – godz  12-14, slajdy 27-41
30.03 – godz. 12-14, slajdy 42-55
06.04 – godz. 12-14, slajdy 56-73
Materiały wykładowe (link)  
Przyrządy półprzewodnikowe. Program podzielony na 3 sekcje, odpowiadające 3 wykładom zawarte w dwóch zbiorach (Przyrządy_01 i Przyrzady_02) Consultation for particular sections will take place on the date of lectures, i.e. on three Wednesdays by the e- mail (zbigniew.lisik@p.lodz.pl)
24.03   godz  8-10 i 13-15  slajdy 1-45  –  2-23
31.06   godz. 8-10 i 13-15  slajdy 2-24  –  2-49
07.04   godz. 8-10 i 13-15  slajdy 3-1      -3-26
Materiały pomocnicze skrypt z biblioteki: Zbigniew Lisik  „Podstawy Fizyki Półprzewodników”
Materiały wykładowe Przyrządy_01 (link)
Materiały wykładowe Przyrządy_02 (link)     
Semiconductor Devices. Program divided into 3 sections, corresponding 3 lectures included into 3 files (Semiconductor_ch1, Semiconductor_ch2 and Semiconductor_ch3.) Konsultacje dla poszczególnych sekcji odbywają się mailowo (zbigniew.lisik@p.lodz.pl) w terminie wykładów.
25.03 hours 10-14 slides 1-21  –  2-3
01.04 hours 10-14 slides 2-4    –  2-33
08.04 hours 10-14 slides 2-34  –  3-13
Literature: S.M. Sze “Physics of Semiconductor Devices” (available in Internet)
Lecture script ch1 (link)
Lecture script ch2 (link)  
Lecture script ch3 (link)  
Mechatronika (zaoczne): Podstawy Elektroniki. Program podzielony na 3 sekcje, odpowiadające 3 wykładom. Konsultacje dla poszczególnych sekcji odbywają się mailowo (zbigniew.lisik@p.lodz.pl) w terminie wykładów.
28.03   godz  8-10  slajdy   8 – 22
04.04   godz. 8-10  slajdy 23 – 37   
18.04   godz. 8-10  slajdy 38 – 52
Materiały pomocnicze skrypt z biblioteki: Zbigniew Lisik  „Podstawy Fizyki Półprzewodników”
Materiały wykładowe (link)    

Poniżej spis pozostałych zajęć prowadzonych w naszej jednostce z wykorzystywaniem e-learning oraz wszystkie niezbędne informacje na ich temat:

Przedmiot Grupa Termin rozpoczęcia zdalnego prowadzenia zajęć Rodzaj zajęć w/l/p Prowadzący Materiały i informacje przekazane studentom Forma przekazania Rodzaj kontaktu ze studentami
Thermal Management II st., 2 sem., EiT AE 18.03.2020 w/l Ewa Raj Case studies do opracowania e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Team project I st.,5 sem., CS 16.03.2020 p Ewa Raj Opis przekazany studentom w 1 tyg. zajęć e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Autonomiczny System Elektroniczny II st., 1 sem., EiT 17.03.2020 p Ewa Raj Założenia projekt, składy grup, opiekunowie e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Flexible Electronics II st, 1 sem., Applied Electronics 13.03.2020 w Katarzyna Znajdek Wykłady w formie prezentacji (link).
Zadania do wykonania przez studentów przekazane w wiadomości mejlowej.
e-mail e-mail, platforma Wikamp
Design Thinking Team Stage Project II st, 3 sem., Applied Electronics 13.03.2020 p Katarzyna Znajdek Materiały wykładowe (link)
Materiały na temat DT toolbox (link)
Zadania do wykonania przez studentów przekazane w wiadomości mejlowej.
e-mail e-mail, platforma Wikamp
EPS: European Project Semester II st., IFE Projekt 13.03.2020 p Katarzyna Znajdek/ Maciej Sibiński Materiały informacyjne dotyczące tematyki projektu w formie prezentacji. Zadania do wykonania przez studentów przekazane w wiadomości mejlowej. e-mail e-mail, platforma Wikamp
Metrologia II I st., 2sem., EiT 16.03.2020 w/l Bartłomiej Guzowski Wykłady w formie prezentacji. Zadania do wykonania przez studentów przekazane w wiadomości e-mail. e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Optoelektronika I st., 6 sem., EiT 16.03.2020 w Bartłomiej Guzowski Wykłady w formie prezentacji.   e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
CAD Tools for Electronics and Microelectronics II st., Stacjonarne EiT – Applied Electronics 18.03.2020 w/l/p Zbigniew Lisik/ Jacek Podgórski/ Janusz Woźny Wykłady w formie prezentacji cz. 1 (link) oraz Wykłady w formie prezentacji cz. 2 (link) Instrukcje do ćwiczeń, Zadania problemowe   e-mail, platforma Wikamp, http://sentaurus.dsod.pl e-mail, platforma Wikamp
Narzędzia CAD modelowania przyrządów półprzewodnikowych II st, stacjonarne Fizyka techniczna – optoelektronika 19.03.2020 l/p Jacek Podgórski/ Janusz Woźny Wykłady w formie prezentacji Instrukcje do ćwiczeń, Zadania problemowe   e-mail, platforma Wikamp, http://sentaurus.dsod.pl e-mail, platforma Wikamp
Inżynieria wytwarzania w elektronice W2/D1/sem 2/L/H(Mechatronika) 16.03.2020 w Andrzej Kubiak Materiały wykładowe
w formie prezentacji
(wydruk *.pdf)
Indywidualne e-maile studentów, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Micro and Nanotechnology for Electronics W2/D2/2/L/A (Elektronika) 23.03.2020 w Andrzej Kubiak Materiały wykładowe
w formie prezentacji
(wydruk *.pdf)
Indywidualne e-maile studentów, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Podstawowe Problemy Metrologii II st, Stacjonarne 1 sem ET 12.03.2020 w Roman Gozdur Wykłady w formie prezentacji/zadań problemowych.   e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Cyfrowa Analiza Sygnałów Pomiarowych II st, stacjonarne 1 sem AiSR 12.03.2020 w/l Roman Gozdur Wykłady w formie prezentacji/zadań problemowych. Laboratoria w formie zadań do samodzielnej realizacji na podstawie danych od prowadzącego e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Sensory i Aktuatory Ist. Niesta. Mechatr. 4 sem   12.03.2020 w Roman Gozdur Wykłady w formie prezentacji/zadań problemowych. e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Metrology II Ist IFE stacjonarne ETE 2sem 12.03.2020 l Roman Gozdur Laboratoria w formie zadań do samodzielnej realizacji na podstawie danych pomiarowych od prowadzącego e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp
Elektronika 2H, zaoczne 21.03.2020 w Janusz Woźny Wykład, zadania do wykładu Platforma Wikamp, http://dsod.pl e-mail, platforma Wikamp
Podstawy Elektroniki 2L, zaoczne 21.03.2020 w Janusz Woźny Wykład, ćwiczenia do wykładu Platforma Wikamp, http://dsod.pl e-mail, platforma Wikamp
Equipment Design and Material Engineering PlIT, II sem 19.03.2020 l Janusz Woźny Instrukcje do oprogramowania (link), zadanie do wykonania e-mail, platforma Wikamp e-mail, platforma Wikamp