Menu Zamknij

Oferta pracy

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych zatrudni studenta studiów II stopnia kierunku Fizyka Techniczna, specjalność Optoelektronika do realizacji zadań w projekcie Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej POIR.04.01.04-00-0019/19-00 w ramach umowy zlecenie na okres do 8 miesięcy.

Zakres pracy:

1) Współudział w opracowaniu założeń realizacji części fotowoltaicznej demonstratora zintegrowanego panelu PV/T.

2) Współudział w wykonaniu demonstratora zintegrowanych hybrydowych paneli PV/T zawierających rozwiązanie MAKRO i MIKRO części solarnego konwertera cieczowego.

3) Przeprowadzenie wstępnej charakteryzacji realizowanych systemów hybrydowych.

Wymagania:

1) Znajomość projektowania systemów fotowoltaicznych.

2) Podstawowa wiedza fizyczna z zakresu zasady działania i paratemtów temperaturowych ogniw i modułów słonecznych.

3) Umiejętność wykonania pomiarów parametrów ogniw i modułów fotowoltaicznych w zakresie sprawności elektrycznej i charakterystyk prądowo napięciowych oraz sprawności cieplnej kolektorów słonecznych.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Biura Katedry
(e-mail: w2k23@adm.p.lodz.pl, tel: 6312624)